Ordföranden testar!

Kära släkt och vänner!

Nu börjar allt komma på plats på vår nya hemsida. Det är en ny värld för mig att ge mig in i men guidas på ett fantastiskt sätt av Erik Jennische som står bakom bygget av sidan Det ska bli roligt att använda denna plattform framöver.

Återkommer snart.

Med varma hälsningar , Ordförande Birgitta

Continue Reading

Kära medlemmar – registrera er här!

Viktigt meddelande till alla släktingar!

VI HÅLLER PÅ ATT BYGGA UPP ett nytt medlemsregister för Hasselrotska släktföreningen som vi tror ska ha stora fördelar.

FÖRDELAR ÄR FÖLJANDE – du kan när som helst kolla uppgifterna om dig själv på hemsidan och du kommer att få ansvaret för att de är riktiga och aktuella. Så kan släktföreningen spara en massa onödigt jobb och kostnader för att underhålla medlemsregistret!

Minst en gång om året kommer vi att sammanställa uppgifterna i det nya medlemsregistret och publicera det på hemsidan – endast tillgängligt för medlemmarna själva.

Du som är medlem i släktföreningen och redan finns registrerad i den gamla medlemsförteckningen:

 • Registrera  dig som medlem i det nya systemet.
 • Besök Hasselrotska hemsidan www.hasselrot.org
 • Gå in på flikarna ”Medlemmar” och ”Bli medlem”.
 • Mata in alla uppgifter om dig själv på nytt.
 • Välj ett användarnamn som du lätt kan komma ihåg.
 • Lämna din epostadress, så får du en personlig inloggningskod!
 • Logga in dig på hemsidan, så får du tillgång till allt på hemsidan!
 • Släktföreningen kan skicka aktuella meddelanden till din epostadress!
 • Dina rättade uppgifter uppdateras automatiskt i medlemsmatrikeln.

Du som vill bli ny medlem i släktföreningen och inte finns registrerad i den gamla medlemsförteckningen:

 • Registrera dig som ny medlem i det nya systemet!
 • Följ samma procedur som för gamla medlemmar härovanför!
 • Beskriv din anknytning till Hasselrotarna (föräldrar, make)
 • Skicka ansökan, så prövar föreningen om du kan bli medlem.
 • Du får en inloggningskod av föreningen till din epostadress!
 • Du får släktföreningens aktuella meddelanden via epost!
 • Medlemsmatrikeln uppdateras automatiskt med dina uppgifter.

Du som redan finns registrerad i det nya systemet och vill ändra uppgifter om dig själv:

 • Gå in på flikarna ”Medlemmar” och  ”Mina kontaktuppgifter”
 • Logga in på hemsidan med ditt användarnamn och inloggningskod.
 • Du kommer att få se alla uppgifter du själv har lämnat tidigare
 • Ändra  de uppgifter som inte längre är aktuella
 • Spara och stäng denna sida.

Registrera dig som medlem i släktföreningen!

Formuläret finns längst ned till höger på sidan.

Continue Reading

Enkäten!

Resultatet av släktföreningens enkät som skickades ut till alla medlemmar i januari 2012 presenteras i årets medlemsblad i sammandrag. Medlemmar kan läsa hela rapporten under flikarna ”Föreningen” och ”Medlemsenkät”.

Continue Reading