Uppdatering av arkivförteckning

Vem vill bli släktföreningens arkivarie?

 

ARKIVFÖRTECKNINGEN har de senaste åren inte hunnit uppdateras i takt med tillväxten i släktarkivet. Detta medför att förteckningen behöver ses över i grunden och därtill göras digitalt tillgänglig och sökbar för alla intresserade släktmedlemmar.

Finns det någon av er, kära släktmedlemmar, som är villig att åta sig denna uppgift? Det handlar om att besöka Riksarkivet i Stockholm där släktarkivet förvaras, inventera och förteckna vad som finns samt organisera det hela i en helt  ny arkivförteckning. Den bör vara lättläst och överskådlig och göras tillgänglig för släktmedlemmarna under rubriken ”Arkivförteckning” på denna hemsida.

Det här blir förstås ett stort engångsarbete som nog tar sin tid, innan vi har hittat rätt struktur på arkivet så att man enkelt kan inordna allt nytt släktmaterial allteftersom det kommer in.

Kanske du också är rätt person att bli släktföreningens arkivarie med uppgift att underhålla släktarkivet och hålla kontakterna med de personer som har intressant släktmaterial i sin ägo, alldeles oavsett om det ska arkiveras eller inte?

Hör av dig till någon av oss i styrelsen!

/Mårten

 

You may also like