Glad påsk 2013 till alla!

Det här inlägget handlar om att Hasselrotska släktkalenderns vara eller som tryckt publikation. 

Det som diskuteras är om den kan ersättas av en sökbar kalender på nätet via släktföreningens hemsida.

 

DEN FÖRSTA SLÄKTKALENDERN (Släktens publikation nr 1) skrevs 1920 av Axel Hasselrot, sonson till vår anfader Mathias. Den första moderna släktkalendern, med ett enhetligt nummersystem för ordna alla släktmedlemmar, utformades av Gösta Hasselrot och och publicerades omkring 1960. Detta arbete övertogs av Göstas son Anders, som har uppdaterat kalendern i ytterligare två utgåvor, 1992 och 2003.

Den Hasselrotska släktkalendern har med andra ord getts ut i tryck i liten upplaga bland föreningens medlemmar, och den har dessutom nackdelen att mycket snart bli inaktuell. Inte heller är den tryckta upplagan särskilt lätt att få tag på, eftersom den finns spridd hos rätt så få släktmedlemmar, instoppad i en bokhylla där ingen hitta den…

För att inte nämna det nästan oöverstigliga arbetet med att gå ut med förfrågningar till var och en av medlemmarna, samla in och verifiera uppgifterna och organisera materialet i ett skick som kan gå till tryckeriet…

Till en ideell kostnad för arbetet (inga pengar till den som gör jobbet) och en reell kostnad för föreningen (tryckeri, papper, kuvert, porto)…

Men hör och häpna! Med dataålderns nya teknik så är vi på god väg att eliminera nästan alla dessa svårigheter! Som väl de flesta vid det här laget vet, så är det Anders som har byggt upp släktdatabasen som innehåller alla uppgifterna från de tryckta släktkalendrarna. Det har blivit tekniskt enklare och säkrare, och mer arbetsbesparande, att ändra och komplettera uppgifterna för både gamla och nya släktmedlemmar i databasen.

Men vi får nog erkänna att det är ganska knöligt för oss medlemmar att med datorns hjälp själva orientera oss i släktdatabasen för att hitta information om oss själva och andra. Detta har inte med innehållet i databasen att göra, utan med hur detta visas för oss på dataskärmen (presentationsgränssnittet).

Det Anders nu har gjort är att leta rätt på ett annat presentationsgränssnitt som klarar att visa släktdatabasens information om oss själva och varandra både enklare och överskådligare. Det har resulterat i två fantastiska presentationer

Ättlingar till Jon i Upperud >> Klicka här!

Ättlingar till Mathias Hasselrot >> Klicka här!

Besök dessa presentationer, som för övrigt finns under menyfliken ”Visa släktdata”, och njut i fulla drag! Kommer vi att behöva någon släktkalender mer?

Glad påsk som sagt var,

/Mårten

You may also like